Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Bátka.

Nadpis

Zverejnené

VZN o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka – ZRUŠENÉ

ID: VZN 7/2021 ZR

31.1.2022