VZN o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka

Zverejnené
31. januára 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 7/2021

Prílohy