Starosta obce

Peter Hencz

starosta

ocu.batka@rsnet.sk 0918 884 855

Zverejnené 29. marca 2022.
Bez úpravy .