Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Bátka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Bátka v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle prijatého uznesenie č. 44/2022 Obecného zastupiteľstva v Bátke zo dňa 22.11.2022