Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Bátka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Bátka vyhlasuje
výberové konanie
na 4 pracovné miesta v miestnej občianskej a preventívnej službe na pracovnú pozíciu: člen MOaPS

Miesto výkonu práce: Obec Bátka
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: 01. 02. 2024
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer na dobu určitú do ukončenia projektu s kódom výzvy PSK-UV-001-2023-DV-ESF+, predpokladané trvanie projektu 30 mesiacov.

Viac informácií v prílohe.

žiadosť

Prílohy

Popis

Obec Bátka v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle prijatého uznesenie č. 44/2022 Obecného zastupiteľstva v Bátke zo dňa 22.11.2022