VZN o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 5/2020

Prílohy