Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Bátka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

V obci Bátka sa zistili tieto výsledky:

Počet volebných obvodov1
Počet volebných okrskov1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku1
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov682
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní413
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku413
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva397
Počet poslancov, ktorí sa mal zvoliť7
Počet zvolených poslancov7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce399
Účasť v komunálnych voľbách v obci Bátka dosiahla 60,56%

Kandidáti ktorý boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

Meno a priezvisko Počet
platných
hlasov
Peter Furman, Bc.299
Andrea Bódiová263
Mikuláš Tóth258
Viktor Bene252
Zoltán Simon228
Csaba Burszky217
Zoltán Mács198

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

Meno a priezvisko Počet
platných
hlasov
Jozef Karczag, Ing.192

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku

Číslo
kand.
na hl.
lístku
Meno a priezviskoPočet
platných
hlasov
1Gejza Dubovicky, Mgr.59
2Peter Hencz340
Spolu399

Za starostu obce bol zvolený Peter Hencz, získal 340 hlasov čo predstavuje 85,21% z odovzdaných platných hlasov na funkciu starostu obce.

Druhý v poradí sa umiestnil Gejza Dubovicky, Mgr., získal 59 hlasov (14,79%)

Prílohy

Popis

Elektronická  adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

  • Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
  • Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Obec Bátka, 98021 Bátka č. 161, oznamuje delegátom politických strán, hnutí a koalícii, že elektronickou adresou na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je adresa: ocu.batka@rsnet.sk, obecbatka.olivia@zoznam.sk

  • Počet volebných obvodov: 1
  • Počet volebných okrskov: 1
  • Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 7
  • Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb 2022:  828
  • Minimálny počet podpisov ľudí podporujúcich nezávislého kandidáta na starostu obce: 100

Sídlo miestnej (mestskej volebnej komisie)
Obecný úrad v Bátke, 98021 Bátka č. 161,
číslo telefónu: 047/56 97 101

Zapisovateľ: Olívia Czakóová , bytom Bátka č. 263, 980 21 Bátka,
číslo telefónu: 047/56 97 101

Podrobné informácie