VZN o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 3/2022

Prílohy

Súvisiace dokumenty