Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Bátka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Zoznam kandidátov

Poradie
na hlasovacom
lístku
MenoPriezviskoTitulVekZamestnanieObec/Mesto
1AndrejDankoJUDr.49advokátBratislava
2PatrikDubovskýMgr.59historikDunajská Streda
3KrisztiánForró48predseda politickej stranyVeľká Mača
4ŠtefanHarabinJUDr.67dôchodcaBratislava
5IvanKorčokIng.59zahraničnopolitický poradcaBratislava
6MarianKotlebaIng. Mgr.47predseda stranyBanská Bystrica
7JánKubišDr. h. c. Ing.72odborný asistentBratislava
8IgorMatovičMgr.50poslanec parlamentuTrnava
9MilanNáhlikMgr.48policajtBratislava
10PeterPellegriniIng.48poslanec parlamentuBanská Bystrica
11RóbertŠvecMgr.47politológNitra
Zdroj: Štatistický úrad SR

Súvisiace dokumenty

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Prílohy

Popis

Obec Bátka, 98021 Bátka č. 161, oznamuje delegátom a politických strán, hnutí a koalícii, že elektronickou adresou na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je adresa: ocu.batka@rsnet.sk, obecbatka.olivia@zoznam.sk do 19.2.2024

Počet volebných okrskov: 1

Sídlo okrskovej volebnej komisie
Obecný úrad v Bátke, 98021 Bátka č. 161,
číslo telefónu: 0475697101

Súvisiace dokumenty

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Prílohy

Popis

Informácie pre voliča

I.

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

II.

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III.

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácia pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

zdroj: https://www.minv.sk

Súvisiace dokumenty

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Zápisnica okrskovej volebnej komisie
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Zoznam kandidátov
Elektronická  adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie