Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bátka.

Palóci bez hraníc – Palócok határok nélkül

Palóci bez hraníc – festival Palóci bez hraníc – športový deň Popis projektu: Cieľom projektu je posilniť a zvýšiť cezhraničnú  spoluprácu a cezhraničnú spoluprácu medzi občanmi partnerských obcí nakoľko obe patria do etnickej skupiny Palóci. Projekt sa zameriava na posilnenie úrovne cezhraničnej spolupráce prostredníctvom konvergenčných aktivít, budovania na zbližovaní a zlepšovaní vzájomného porozumenia. Preto sme… Čítať viac

Kanalizácia a ČOV Bátka

Úvodná konferencia HUSK (Teplý Vrch, 2012.08.28) Kontroly Záverečná konferencia (26.08.2014) Fotogaléria Plánovanie projektu kontrolný deň (17.1.2014) Úvodná konferencia HUSK (Teplý Vrch, 2012-08-28) kontrolný deň (7.5.2014) kontrola implementácie (12.6.2014) kontrolný deň (23.7.2014) kontrolný deň (3.8.2014) Záverečná konferencia (26.08.2014)