Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bátka.

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov – Bátka

Názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov – Bátka Trvanie projektu: 12/2022 – 11/2023Nenávratný finančný príspevok: 231 183,64 EURTyp projektu: dopytovo-orientovaný projektRiadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRSprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SRPrijímateľ: Obec Bátka Hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania Opis projektu:  Existujúca sieť komunikácií v obci… Čítať viac

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja Názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov Rozpočet podporeného projektu: Celkovo z toho dotácia Výdavky 103 691,16 € 98 506,60 € Podiel dotácie 95,00 % Výška spolufinancovania 5 184,56 € Podiel spolufinancovania 5,00 % Termín ukončenia realizácie 31.12.2022 www.mirri.gov.sk

Palóci bez hraníc – Palócok határok nélkül

Palóci bez hraníc – festival Palóci bez hraníc – športový deň Popis projektu: Cieľom projektu je posilniť a zvýšiť cezhraničnú  spoluprácu a cezhraničnú spoluprácu medzi občanmi partnerských obcí nakoľko obe patria do etnickej skupiny Palóci. Projekt sa zameriava na posilnenie úrovne cezhraničnej spolupráce prostredníctvom konvergenčných aktivít, budovania na zbližovaní a zlepšovaní vzájomného porozumenia. Preto sme… Čítať viac

Kanalizácia a ČOV Bátka

Úvodná konferencia HUSK (Teplý Vrch, 2012.08.28) Kontroly Záverečná konferencia (26.08.2014) Fotogaléria Plánovanie projektu kontrolný deň (17.1.2014) Úvodná konferencia HUSK (Teplý Vrch, 2012-08-28) kontrolný deň (7.5.2014) kontrola implementácie (12.6.2014) kontrolný deň (23.7.2014) kontrolný deň (3.8.2014) Záverečná konferencia (26.08.2014)