Preskočiť na obsah

Kúpa technologického vybavenia na triedený zber komunálnych odpadov v obci Bátka

Zverejnené 16.6.2022.

Kategória

Cieľom projektu „Kúpa technologického vybavenia na triedený zber komunálnych odpadov v obci Bátka“ je zvýšiť mieru triedenia odpadov tak, aby boli pripravené na následné opätovné použitie a recykláciu. Uvedený cieľ bude dosiahnutý realizáciou jednej hlavnej hlavnej aktivity kde sa obstará a dodá požadované technické vybavenie. Obec z vlastných zdrojov zrealizuje informačné aktivity zamerané na výhody triedenia odpadov a riziká skládkovania.

V dôsledku realizácie projektu sa zvýši kapacita pre triedenie komunálnych odpadov o 200 t/rok a v rovnakej miere sa zvýši kapacita pre zhodnocovanie odpadov.

Realizovaný projekt bude mať pozitívny dopad na všetkých obyvateľov obce Bátka (okres Rimavská Sobota).