Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Obec Bátka