Záverečný účet obce za rok 2019

Zverejnené
4. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
26. júna 2020 − 10. júla 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: ZÚ-2019

Prílohy