Preskočiť na obsah

VZN o miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad na území obce Bátka (NÁVRH)