Výročná správa obce za rok 2020

Zverejnené
16. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júla 2021 − 30. júla 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VS-2020

Prílohy