Výročná správa obce za rok 2019

Zverejnené
10. júla 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. júla 2020 − 24. júla 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VS-2019

Prílohy