Výpočet miery triedenia za rok 2022

Zverejnené
17. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. februára 2023 − 1. januára 2024
Kategória

Prílohy