Preskočiť na obsah

Vnútorný predpis – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce