Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2021 (NÁVRH)

Zverejnené
30. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2023 − 13. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: NA VZN 2/2023 D 2-3/2021

Prílohy

Súvisiace dokumenty