Zmena cestovných poriadkov autobusových liniek

Kategória

Platné od 16.08.2022

Bátka

Odchody zo zast. Bátka,rázc.na Rybník


Barca

Odchody zo zast. Barca

Figa

Odchody zo zast. Figa,Jednota

Chanava

Odchody zo zast. Chanava

Rakytník

Odchody zo zast. Rakytník

Rimavská Seč

Odchody zo zast. Rimavská Seč,Jednota

Rumince

Odchody zo zast. Rumince

Stránska

Odchody zo zast. Stránska

Tomášovce

Odchody zo zast. Tomášovce

Uzovská Panica

Odchody zo zast. Uzovská Panica,OcÚ

Včelince

Odchody zo zast. Včelince

Zverejnené 16. augusta 2022.
Upravené 30. septembra 2022.