Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2024

Zverejnené 25.12.2023.

Elektroodpad Komunálny odpad Papier Plasty, VKM a Kovové obaly Textil
Január
2
9
16
23
31
Február
6
14
29
Marec
12
19
20
26
Apríl
2
9
16
30
Máj
7
14
20
21
28
Jún
4
11
20
25
Júl
2
9
16
23
30
August
6
13
20
27
September
3
10
11
17
24
26
Október
1
8
15
22
29
November
5
12
19
26
December
3
10
17
23
30

Ako správne separovať?

Elektroodpad

Do elektroodpadu patria elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – televízory, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, alkalické články, digitálne hodinky, variče, rádiá, ohrievače, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, kávovary, baterky (vybité batérie, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie).

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty, VKM a Kovové obaly

Plasty, VKM a kovové obaly zbierame spolu do žltých vriec!

Patrí sem:
Plasty
plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, obalové fólie
Viacvrstvové kombinované materiály (VKM)
nápojové kartóny od mlieka, džúsov, vína a podobné.
Kovové obaly
kovové obaly od potravín a nápojov – plechovky, konzervy
Nepatrí sem: znečistené plasty (napr. potravinami, zeminou, farbami, maltou), obaly od sladkostí a slaností (napr. kávy, kakaa, sáčkových polievok a pod.), celofán, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, polystyrén, hygienické potreby (plienky a pod.), autoplasty.

Dôležité: Plastové fľaše, VKM a kovové obaly pred vhodením do vreca stlačte nohou!!! Pred vhodením do vreca obaly od VKM opláchnite vodou a nechajte uschnúť.

Textil

Patrí sem textil vhodné na ďalšie použitie a to najmä vypraté, letné a zimné pánske, dámske a detské oblečenie pobalené v priesvitnom igelitovom vreci.