Zverejnenie zámeru zámeny pozemku – majetku obce

Zverejnené
1. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 1. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VVO 1/2022

Prílohy