Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Zverejnené
1. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júna 2022 − 1. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VVO 2/2022

Prílohy