Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce – návrhy zmlúv

Zverejnené
4. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
4. júna 2024 − 3. júla 2024
Kategória

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 pozemku o celkovej výmere 58 m2  KN – C, 

parcela č. 613/114 vedený na LV č. 631 k. ú. Bátka, druh pozemku – orná pôda

Detaily

Číslo/ID dokumentu: ZPM 02/2024
CUET: Zobraziť na CUET-e

Prílohy

Súvisiace dokumenty