Preskočiť na obsah

Žiadosť o poskytnutí dotácie na podporu humanitárnej pomoci

Zverejnené
29. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
29. júna 2023 − 31. júla 2023
Kategória

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby

Zásady, princípy, podmienky a účel poskytovania dotácie

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky požiadať slúži na riešenie krízovej životnej situácie alebo mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby.

V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 800 eur .

Viac na https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-dotaciu/dotacia-podporu-humanitarnej-pomoci-fyzicke-osoby.html

Vyplnené prílohy posielajte na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Prílohy