VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka (2-2021)

Zverejnené
30. apríla 2021
Kategória

Prílohy