VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka

Zverejnené
30. apríla 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2/2021

Prílohy