VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o odvádzaní odpadových vôd a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu (39-2014)

Zverejnené
30. apríla 2014
Kategória

Prílohy