Preskočiť na obsah

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o odvádzaní odpadových vôd a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu