VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o odvádzaní odpadových vôd a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

Zverejnené
30. apríla 2014
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 39/2014

Prílohy