VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka (NÁVRH)

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 15. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: NA VZN 2/2022

Prílohy

Súvisiace dokumenty