Preskočiť na obsah

VZN o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodnenie kalov zo septikov v obci Bátka (NÁVRH)