Preskočiť na obsah

VZN ktorým sa zrušuje VZN č. 9/2021 o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Bátka vrátane dodatkov