Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby a o nariadení ústneho pojednávania „Vieska nad Blhom-rozvod vody“

Zverejnené
9. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. januára 2023 − 23. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VVO 1/2023

Prílohy