Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby a o nariadení ústneho pojednávania „Vieska nad Blhom-rozvod vody“