Upovedomenie o speňažovaní majetku poručiteľa 1. kolo.

Zverejnené
21. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. júna 2022 − 16. júla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: R2022/781

Prílohy