Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2020

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 6/2022 D 1-9/2020

Prílohy

Súvisiace dokumenty