Dodatok č. 1-2017 k VZN č. 2-2009 o určení prevádzkového času

Zverejnené
30. apríla 2017
Kategória

Prílohy