Preskočiť na obsah

O podmienkach využívania areálu Základnej školy Bátka verejnosťou

Zverejnené 30.3.2022.

Obecné zastupiteľstva v Bátke, na svojom zasadnutí dňa 9.júna 2016 prejednalo dodržiavanie nariadenia obce

o podmienkach využívania areálu Základnej školy Bátka verejnosťou

Upozorňujeme občanov tak mladistvých ako aj dospelých, že

zdržiavanie sa na území Základnej školy každému je povolené len na vlastnú zodpovednosť pri dodržiavaní čistoty a poriadku.

Vchod výlučne cez malú bránu.

Povolenie sa vzťahuje

– na užívanie dvoch ihrísk, a to na antukové ihrisko a na veľké futbalové ihrisko,

– doba využívania ihrísk je nasledovná:

   Počas letných prázdnin od 9.00 do 21.00 hod.

   V ostatnom čase  od 15.00 do zotmenia, maximálne do 20,00 hod.

Je prísne zakázané:

– zdržiavať sa mimo vyhradených miest – konkrétne v parku ZŠ, na spojovacích

   chodbách  ZŠ a medzi jednotlivými pavilónmi ZŠ,

– znečisťovať a poškodzovať  užívané plochy

– vodiť psov do areálu ZŠ.

Na dvore Materskej školy po vyučovaní a cez víkendy deti sa môžu zdržiavať len pod dozorom rodiča.

Dodržiavanie uvedených nariadení Obce Bátka bude plynule kontrolované obecnými a verejnými orgánmi.